Grusgrave, indvinding af sand, grus og sten og ud i havet
{{content}}

{{subtitle}}