Har mennesket også pligter?
{{content}}

{{subtitle}}